Den daglige ledelse

Selskabets daglige ledelse varetages af en daglig leder, der er ansat af bestyrelsen.

Den daglige leder har ansvaret for drift af interessentskabet og skal i den forbindelse følge de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer og anvisninger.

Den daglige leder foranlediger, at der udarbejdes budget og regnskab til forelæggelse for bestyrelsen.
Den daglige leder har beføjelse og pligter i overensstemmelse med selskabslovens regler om direktionen i kapitalselskaber.

Den daglige leder kan herunder:

  • Tilrettelægge produktionen
  • Anskaffe anlægsaktiver og produktionsudstyr indenfor budgettet.
  • Ansætte medarbejdere indenfor budgettet og ud fra hensynet til produktionsbehovet
  • Afskedige medarbejdere

Kontakt

Leder af Nordjysk Mad I/S

Lone Hornhaver Sveistrup

Telefon Tlf. 20 35 30 58
Opdateret 14. oktober 2013