Køkkenet

Nordjysk Mad I/S laver hver dag mad til ca. 330 borgere/patienter. Desuden laves der mad til personalekantiner, møder, receptioner m.v.

Køkkenet producerer

  • døgnforplejning til patienterne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Patienterne indtager de fleste måltider i en spisestue i det afsnit, hvor de er indlagt.
  • mad til personalekantine og til møde- og gæsteservering.
  • døgnforplejning til plejecentrene i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune sørger selv for transport af maden fra køkkenet til plejecentrene.

Nordjysk Mad beskæftiger kostfagligt personale og er uddannelsessted for ernæringsassistentelever og praktiksted for professionsbachelorer i ernæring og sundhed med speciale i ledelse, fødevarer og service.

Der er i alt ansat 26 medarbejdere i Nordjysk Mad I/S.

 

 

Opdateret 21. april 2022