Interessenter

Nordjysk Mad I/S er ejet af de to interessenter med 31 % til Region Nordjylland og 69 % til Brønderslev Kommune. Ejerforholdet tilpasses hvert år ved regnskabsafslutningen efter de enkelte interessenters omsætning.

Brønderslev Kommune

Nordjysk Mad producerer dagligt døgnkost til 7 plejecentre samt 1 boform i Brønderslev Kommune svarende til ca. 220 døgnkoster/dag:

  • Margrethelund, Dronninglund
  • Elmehøj, Øster Brønderslev
  • Hellevadlund, Klokkerholm
  • Rosengården, Jerslev
  • Stengårdscentret, Hjallerup
  • Støberiet, Brønderslev
  • Plejecenter Valdemarsgade, Brønderslev
  • Boformen Bogfinkevej, Stenum

Psykiatrien

Nordjysk Mad producerer dagligt ca. 100 døgnkoster/dag til patientforplejning, personalekantine og mødeforplejning på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev

Nordjysk Mad leverer derudover kostkonsulentydelser til Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Opdateret 7. juli 2021