Køkkenet, Brandevej

Køkkenet på Brandevej driver patient- og personaltkantine, samt leverer til  møde- og gæsteservering til de psykiatriske behandlingstilbud på Brandevej

Køkkenet på Brandevej er et modtagerkøkken. Dette betyder at maden tilberedes i køkkenet på Mølleparkvej, og  herefter færdig tilberedes og anrettes på Brandevej.  

Opdateret 30. september 2013