Interessenter

Nordjysk Mad I/S er ejet af de to interessenter med 53 % til Region Nordjylland og 47 % til Brønderslev Kommune. Ejerforholdet tilpasses hvert år ved regnskabsafslutningen efter de enkelte interessenters omsætning.

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommunes andel i Nordjysk Mad omfatter produktion af døgnkost til 9 plejecentre samt 1 boform svarende til ca.240 døgnkoster/dag:

 • Margrethelund, Dronninglund
 • Elmehøj, Øster Brønderslev
 • Hellevadlund, Klokkerholm
 • Rosengården, Jerslev
 • Stengårdscentret, Hjallerup
 • Støberiet, Brønderslev
 • Plejecenter Valdemarsgade, Brønderslev
 • Boformen Cassiopeia, Dronninglund

Psykiatrien

Region Nordjyllands andel af Nordjysk Mad I/S svarende til produktion af ca. 300 døgnkoster/dag omfatter:

 • Patientforplejning, personalekantine og mødeforplejning på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev
 • Patientforplejning, personalekantine og mødeforplejning på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien – herunder afdelingen på Brandevej
 • Kostkonsulentydelser til Psykiatrien
Opdateret 16. juni 2015