Ændringer i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021

Køkkenerne på Mølleparkvej og Brandevej overgår fra 1. januar 2021 ledelsesmæssigt til Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital.

Som et led i at Psykiatrien i fremtiden skal have mad leveret fra det nye køkken på NAU, bliver køkkenerne på Mølleparkvej og Brandevej fra 1. januar 2021 virksomhedsoverdraget til Køkkenfunktionen på Aalborg UH.
Indtil udflytningen til det nye køkken vil maden til Psykiatrien som udgangspunkt blive produceret i køkkenet på Mølleparkvej og standarderne vil være uændrede. Det er de samme medarbejdere som hidtil, der producerer maden, dog vil der være et ledelsesskift.
Der arbejdes pt. på de praktiske ændringer f.eks. i forhold til bestilling af ydelser, og der vil i løbet af december måned blive givet yderligere information hvis det får indflydelse på de enkelte afdelingers bestilling af mad.
Den fremtidige madleverance fra det nye køkken på NAU er under udvikling og bliver meldt ud, når det endelige koncept er færdigudviklet.

OBS!
Der sker ikke ændringer i køkkenet i Klinik Nord, Brønderslev, der fortsat drives af Nordjysk Mad I/S, der er ejet af Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i fællesskab.

Opdateret 4. december 2020